Środki ochrony osobistej w walce z pandemią

Środki ochrony osobistej w walce z pandemią

środki ochronne przed koronawirusem
Rate this post

Pandemia koronawirusa utrudniła normalne funkcjonowanie wszystkim firmom, niezależnie od tego czy na co dzień zatrudniają one kilku, kilkudziesięciu czy kilkuset pracowników. Stosowanie środków ochrony osobistej takich jak maseczki, rękawiczki czy odzież ochronna stało się codziennością i normą w wielu branżach, oferując pewien poziom zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2. Jak różne firmy radzą sobie z zabezpieczaniem pracowników i klientów przed koronawirusem? W jaki sposób popularne środki ochrony osobistej wspomagają codzienną walkę z pandemią? 

Dlaczego należy stosować środki ochrony osobistej?

Nowy koronawirus wywołujący chorobę COVID-19 roznosi się przede wszystkim drogą kropelkową, powodując że największe ryzyko zarażenia się od drugiej osoby następuje w przypadku bezpośredniego kontaktu, rozmowy twarzą w twarz, przebywania w jednym, słabo wentylowanym pomieszczeniu, a także kontaktu z powierzchniami, na których mógł pozostać wirus i przeniesienia ich w okolice twarzy przez jej dotykanie. Z uwagi na powyższe podstawową formą zabezpieczania się przed koronawirusem będzie zwiększenie dystansu między osobami muszącymi przebywać w tej samej przestrzeni oraz zastosowanie środków ochrony osobistej umożliwiających zabezpieczenie się przed bezpośrednim kontaktem z wirusem. W środowisku pracy, gdzie z oczywistych względów konieczna jest współpraca i bliższy kontakt poszczególnych członków zespołu, środki ochrony osobistej takie jak maseczki jednorazowe, rękawiczki, przyłbice i odzież ochronna będą niezbędnym elementem wyposażenia pracownika

O stosowaniu środków ochrony osobistej powinni pamiętać pracodawcy we wszystkich branżach, zatrudniający pracowników w formie wymagającej ich kontaktu z innymi współpracownikami. Nie ma obecnie możliwości stworzenia warunków, w których pracownicy wykonują swoją pracę w zakładzie, podróżują do domu, mają kontakt z osobami z zewnątrz i wiodą stosunkowo normalny tryb życia bez żadnego zagrożenia ze strony koronawirusa. Odwiedzając sklepy, kontaktując się z bliższymi i dalszymi znajomymi, korzystając z komunikacji miejskiej czy przebywając w budynkach użyteczności publicznej każdy musi liczyć się z pewnym ryzykiem zarażenia nowym koronawirusem. Stosowanie środków ochrony osobistej oraz przestrzeganie zasad higieny mogą znacząco obniżyć poziom tego ryzyka. 

Dostępne środki ochrony osobistej – jak zabezpieczyć pracowników? 

Do podstawowych środków ochronnych możliwych do stosowania w warunkach pracy należą:

  • jednorazowe maseczki ochronne zasłaniające nos i usta
  • rękawiczki (np. lateksowe), zabezpieczające dłonie przed bezpośrednim kontaktem z różnymi powierzchniami.

Zarówno jednorazowe maseczki chirurgiczne, jak i rękawiczki powinny być regularnie wymieniane i zgodnie z przeznaczeniem używane jednorazowo, przez jednego pracownika, przy dostosowaniu się do zaleceń epidemiologicznych, zachowywaniu należytych odległości pomiędzy pracownikami, regularnej dezynfekcji wszystkich powierzchni i pomieszczeń oraz dbałości o higienę dłoni. Pracownicy powinni zostać przeszkoleni pod kątem zabezpieczania się przed COVID-19, w tym o konieczności unikania kontaktu dłoni (w rękawiczkach lub bez) z twarzą bez uprzedniego umycia rąk mydłem antybakteryjnym oraz o konieczności zachowania zalecanego dystansu od pozostałych pracowników, o ile wykonywana praca nie wymaga bliższego kontaktu. 

W niektórych branżach stosowanie odzieży ochronnej, w tym kombinezonów, spodni i kurtek roboczych, rękawic, przyłbic i kasków jest elementem codziennego ubioru pracownika. Dla ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa, ze względu na wielokrotne korzystanie z tej samej odzieży ochronnej, pracownicy powinni zadbać szczególnie o jej regularne pranie i odkażanie, a pracodawcy powinni zapewnić regularną dezynfekcję wszystkich przestrzeni, w których wykonywana jest praca w odzieży ochronnej innej niż jednorazowa. 

Szybkie testy na koronawirusa – uniknij kwarantanny w swojej firmie

W razie podejrzenia zarażenia koronawirusem wśród pracowników warto jak najszybciej upewnić się, że osoba zarażona została odizolowana od pozostałych pracowników, przebywa na kwarantannie, a pozostali członkowie zespołu są zdrowi i mogą wykonywać swoje obowiązki w normalnym trybie pracy. W związku z powyższym pracodawcy coraz częściej decydują się na zainwestowanie w szybkie testy kasetkowe umożliwiające wykrywanie z dużą skutecznością przeciwciał IgG i IgM z krwi wytwarzanych przez organizm w walce z koronawirusem. Wczesne wyłapanie wszystkich przypadków zarażenia pozwoli odizolować pracowników chorych i podtrzymać działanie całej firmy, bez konieczności zarządzania przymusowej kwarantanny dla wszystkich, zarażonych i zdrowych pracowników.