Pomoce edukacyjne w metodzie Montessori

Pomoce edukacyjne w metodzie Montessori

Rate this post

Pomoce edukacyjne w metodzie Montessori odkrywają niebagatelną rolę. W końcu to przez doświadczanie i przeżywanie dziecko najskuteczniej zdobywa wiedzę o świecie i sobie samym. Rodzice pracujący ze swoimi pociechami właśnie tą metodą wiele czasu i energii poświęcają na znalezienie odpowiednich pomocy edukacyjnych. Na czym właściwie polega ta metoda? Czemu służą pomoce edukacyjne w tej metodzie i czym się wyróżniają?

Na czym polega metoda Montessori?

Maria Montessori była włoską lekarką, która z wielką przenikliwością obserwowała swoich najmniejszych pacjentów. Dzięki badaniom oraz niezwykłej intuicji, stworzyła własny system wychowawczy, uwzględniający naturalne skłonności i pragnienia dzieci. Sformułowana przez nią innowacyjna metoda wymyka się schematom skonwencjonalizowanego modelu szkoły pruskiej, obowiązującego w polskim systemie edukacji do dziś. Metoda Montessori jest innowacyjna, charakteryzująca się dbałością o wszechstronny rozwój wychowanka. Montessori wyraźnie sprzeciwiała się tradycyjnemu nauczaniu, umieszczającemu ucznia w szkolnej ławie i traktującemu go jako przedmiot edukacji, a nie jej podmiot.

 

W metodzie Montessori ważne są cechy osobowe ucznia, jego indywidualne zainteresowania, potrzeby i pragnienia. To nie nauczyciel/rodzic narzuca pewien program, który należy zrealizować, wymuszając określone działania na wychowanku. Dziecko, w zależności od możliwości, jakimi dysponuje, podejmuje decyzje o tym, czym się zajmie. Meritum nauczania w tej metodzie stanowi przekazywanie wiedzy i umiejętności przez doświadczanie, wielokrotne próbowanie, dotykanie. Pomocą edukacyjną dla najmniejszych dzieci są tablice sensoryczne, np. zawierające różne rodzaje zasuwek i zamków. Manipulując nimi, wychowanek przygotowuje się do  funkcjonowania w życiu codziennym, a także doskonali motorykę małą. Uczenie się o gatunkach zwierząt następuje na podstawie jak najbardziej realistycznych figurek zwierząt. Popularne są także drewniane puzzle, różnego rodzaju instrumenty muzyczne czy pudełka do sortowania brył geometrycznych.

Rodzice, którzy pracują z dziećmi metodą Montessori, na pewno przyznają, że pomoce edukacyjne ich pociech różnią się od tych standardowych. Czym? Przede wszystkim są wykonane z naturalnych materiałów – najczęściej z drewna. Nie mają jaskrawych, neonowych kolorów. Nie świecą, nie mówią, ani nawet nie grają melodii. Są jak najprostsze. Dlaczego właśnie takie, skoro współcześnie rynek oferuje tyle interaktywnych, migoczących i wchodzących w reakcję z dzieckiem pomocy edukacyjnych? Pomoce stosowane w metodzie Montessori nie rozpraszają dziecka niepotrzebnie. Uwrażliwiają wychowanka na potrzebę piękna, klasycznej estetyki, ładu. Dzięki swojej prostocie nie przyczyniają się do przebodźcowania ucznia. Przy codziennym nadmiarze informacji i wrażeń jest to niezwykle istotne w procesie edukacji.

Pomoce edukacyjne – i co dalej?

Mimo że metoda Montessori ma już kilkadziesiąt lat, wciąż nie jest jeszcze tak popularna. Można korzystać z niej całościowo lub inspirować się elementami i włączać je do codziennej zabawy z pociechą. Na pewno metoda ta jest zgodna ze współczesną wiedzą psychopedagogiczną na temat dziecka. Trzeba przyznać, że Maria Montessori w myśleniu o edukacji i wychowaniu wyprzedziła własną epokę.