Jakie produkty muszą posiadać oznakowanie UKCA?

Jakie produkty muszą posiadać oznakowanie UKCA?

produkty
Rate this post

W momencie wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, konieczne stało się opracowanie nowych warunków handlowych, które w dalszym ciągu spełniałyby podstawowe potrzeby tych dwóch podmiotów. Jedną z kwestii spornych, które pojawiły się niemal natychmiast po opuszczeniu UK grona krajów członkowskich UE, było oznakowanie CE. Wielka Brytania, która nie jest już częścią Wspólnoty, zastąpiła znak CE własnym – znakiem UKCA. 

Zmiana oznakowania z CE na UKCA to dla wielu przedsiębiorców konieczność podjęcia kroków mających na celu przygotowania się do tej zmiany i zmianę oznakowania swoich produktów. Dotychczas, aby wprowadzić produkt na angielski rynek wystarczył uzyskać ogólnoeuropejski certyfikat CE, będący jednocześnie potwierdzeniem zgodności artykuły z normami europejskimi. Obecnie jednak przedsiębiorcy pragnący nawiązać współpracę na rynku brytyjskim zmuszeni zostali do zmiany oznakowania na UCKA. 

Czym jest oznakowanie UKCA i jak wygląda proces jego certyfikacji? 

Oznakowanie UKCA na rynku brytyjskim

Znak UKCA (UK Conformity Assessed) to brytyjska ocena zgodności, która obowiązuje w Wielkiej Brytanii po wyjściu państwa z Unii Europejskiej. Nowe oznaczenie produktów obejmuje wszystkie towary, które do tej pory miały oznakowanie CE. Uzyskanie znaku UKCA jest podstawą do tego, aby wprowadzić towar do sprzedaży w Wielkiej Brytanii (a dokładnie na terytorium Anglii, Szkocji i Walii). 

Oznaczenie UCKA pełni dokładnie taką samą rolę, co dotychczas obowiązujący ogólnoeuropejski znak CE. Od 2023 roku UCKA będzie jedynym honorowanym oznaczeniem na towarach, które wchodzą do obrotu w Wielkiej Brytanii. Z tego też powodu przedsiębiorcy działający na rynku brytyjskim powinni już teraz rozpocząć proces przyznawania znaku. 

UKCA na produktach – kiedy należy umieścić oznakowanie 

Znak UKCA (podobnie jak znak CE) umieszczony na produkcie to dowód na to, że towar spełnia wszystkie obowiązujące w Wielkiej Brytanii regulacje. Warto jednak pamiętać, że w przypadku towarów przeznaczonych na rynek Irlandii Północnej, w dalszym ciągu oznakowanie CE będzie obowiązkowe. Zgodność z normami europejskimi w tym rejonie jest wystarczająca. 

Certyfikatem UKCA powinny zostać oznaczone określone typy produktów

 • – wyroby i materiały budowlane, 
 • – wyroby oświetleniowe i aerozolowe, 
 • – urządzenia gazowe, 
 • – urządzenia ciśnieniowe i pomiary, 
 • – środki ochrony indywidualnej, 
 • – zabawek, 
 • – wind. 

Brytyjskie prawo zobowiązuje także do oznakowania towarów stanowiących wyposażenie statków czy maszyn budowlanych (w szczególności dźwigów). Oznakowanie UKCA dotyczy zatem większości towarów, które wcześniej posiadały znak CE. 

Znak UKCA – kryteria przyznawania 

W celu otrzymania znaku UKCA, producent lub przedstawiciel powinien przedstawić jednostce certyfikacyjnej dokumentację wprowadzenia produktu na rynek. Co istotne, całą dokumentację należy przechowywać przez minimum 10 lat. Do uzyskania certyfikacji konieczne jest posiadanie informacji o sposobie projektowania i produkcji danego towaru, dowód na to, iż spełnia on obowiązujące w danym kraju regulacje, miejscu przechowywania. 

Wszystkie te dokumenty są niezbędne do tego, aby uzyskać deklarację zgodności. Bez tego dokumentu oznakowanie towarów UKCA jest niemożliwe. Deklaracja zgodności powinna zatem zawierać: 

 • – pełną nazwę producenta towaru, 
 • – numer seryjny produktu i jego model, 
 • – oświadczenie zgodności z regulacjami, 
 • – dane jednostki certyfikującej, potwierdzającej zgodność z wymogami UK, 
 • – nazwę aktu i datę wydania dokumentu. 

W jaki sposób można uzyskać oznakowanie UKCA? 

Znak UKCA jest przyznawany przedsiębiorcom, którzy przejdą cały proces certyfikacji. W efekcie organizacja musi na podstawie przygotowanej dokumentacji, a także przeprowadzonego audytu udowodnić, że jej wybory z kategorii obowiązkowych do oznakowania, są zgodne z przepisami brytyjskimi. Spełnienie wszystkim norm i specyfikacji zatwierdzonych przez rząd Wielkiej Brytanii pozwoli na uzyskanie certyfikatu UKCA. 

sklep

W celu uzyskania akredytacji UCKA konieczne jest przeprowadzenie szkoleń i dokładne zapoznanie się ze wszystkimi wymaganiami. W ten sposób proces akredytacji przebiega sprawnie i bez opóźnień. 

Znak UKCA można uzyskać poprzez zgłoszenie chęci certyfikacji do zewnętrznej jednostki akredytacyjnej. Podmiot certyfikujący, który dodatkowo uznawany jest w Wielkiej Brytanii za Organ Zatwierdzony (0041), to gwarancja spełnienia wszystkich norm i przepisów.